fmod() null null b false
b true
1
0
-1
42
13369593
42
57
1.3
0.005
0
-1.3
NAN
NAN
-INF
INF
123450000
‘’
‘ ’
‘ 1’
‘ 3 ’
‘1’
‘0’
‘-1’
‘42’
‘1.3’
‘0.0’
‘-1.305’
‘true’
‘false’
‘null’
‘123str’
‘str123’
‘123, "str"’
‘0xCC00F9’
‘0123’
array()
Array(…) Array(…) Object(…) Object(…) Resource id #11
Object(…) Object(…) Object(…) Object(…) Object(…) fmod()
fmod() null null b false
b true
1
0
-1
42
13369593
42
57
1.3
0.005
0
-1.3
NAN
NAN
-INF
INF
123450000
‘’
‘ ’
‘ 1’
‘ 3 ’
‘1’
‘0’
‘-1’
‘42’
‘1.3’
‘0.0’
‘-1.305’
‘true’
‘false’
‘null’
‘123str’
‘str123’
‘123, "str"’
‘0xCC00F9’
‘0123’
array()
Array(…) Array(…) Object(…) Object(…) Resource id #11
Object(…) Object(…) Object(…) Object(…) Object(…) fmod()
null : ( = NULL )
NAN

#1 )
NAN
NAN
0
0
NAN
0
0
0
0
0
0
0
NAN
0
NAN
NAN
0
0
0
null
#2 )
null
#2 )
0
0

#3 )
0
NAN
0
0
0
NAN
0
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
0

#3 )
null
#2 )
0

#3 )
0
0
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null : ( = NULL )
null : ( = NULL )
NAN

#1 )
NAN
NAN
0
0
NAN
0
0
0
0
0
0
0
NAN
0
NAN
NAN
0
0
0
null
#2 )
null
#2 )
0
0

#3 )
0
NAN
0
0
0
NAN
0
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
0

#3 )
null
#2 )
0

#3 )
0
0
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null : ( = NULL )
bool : ( = false )
NAN

#1 )
NAN
NAN
0
0
NAN
0
0
0
0
0
0
0
NAN
0
NAN
NAN
0
0
0
null
#2 )
null
#2 )
0
0

#3 )
0
NAN
0
0
0
NAN
0
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
0

#3 )
null
#2 )
0

#3 )
0
0
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
bool : ( = false )
bool : 1 ( = true )
NAN

#1 )
NAN
NAN
0
0
NAN
0
1
1
1
1
1
0.005
NAN
1
NAN
NAN
1
1
1
null
#2 )
null
#2 )
0
1

#3 )
0
NAN
0
1
1
NAN
1
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
1

#3 )
null
#2 )
1

#3 )
1
1
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
bool : 1 ( = true )
int : 1
NAN

#1 )
NAN
NAN
0
0
NAN
0
1
1
1
1
1
0.005
NAN
1
NAN
NAN
1
1
1
null
#2 )
null
#2 )
0
1

#3 )
0
NAN
0
1
1
NAN
1
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
1

#3 )
null
#2 )
1

#3 )
1
1
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
int : 1
int : 0
NAN

#1 )
NAN
NAN
0
0
NAN
0
0
0
0
0
0
0
NAN
0
NAN
NAN
0
0
0
null
#2 )
null
#2 )
0
0

#3 )
0
NAN
0
0
0
NAN
0
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
0

#3 )
null
#2 )
0

#3 )
0
0
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
int : 0
int : -1
NAN

#1 )
NAN
NAN
-0
-0
NAN
-0
-1
-1
-1
-1
-1
-0.005
NAN
-1
NAN
NAN
-1
-1
-1
null
#2 )
null
#2 )
-0
-1

#3 )
-0
NAN
-0
-1
-1
NAN
-1
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
-1

#3 )
null
#2 )
-1

#3 )
-1
-1
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
int : -1
int : 42
NAN

#1 )
NAN
NAN
0
0
NAN
0
0
42
0
42
0.4
0.0049999999999991
NAN
0.4
NAN
NAN
42
42
42
null
#2 )
null
#2 )
0
0

#3 )
0
NAN
0
0
0.4
NAN
0.24
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
42

#3 )
null
#2 )
42

#3 )
42
42
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
int : 42
†i8int : 13369593
NAN

#1 )
NAN
NAN
0
0
NAN
0
27
0
27
15
0.39999999954329
0.0049999997216894
NAN
0.39999999954329
NAN
NAN
13369593
13369593
13369593
null
#2 )
null
#2 )
0
0

#3 )
0
NAN
0
27
0.39999999954329
NAN
1.110000000637
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
108

#3 )
null
#2 )
108

#3 )
0
108
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
†i8int : 13369593
†i9int : 42
NAN

#1 )
NAN
NAN
0
0
NAN
0
0
42
0
42
0.4
0.0049999999999991
NAN
0.4
NAN
NAN
42
42
42
null
#2 )
null
#2 )
0
0

#3 )
0
NAN
0
0
0.4
NAN
0.24
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
42

#3 )
null
#2 )
42

#3 )
42
42
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
†i9int : 42
†iaint : 57
NAN

#1 )
NAN
NAN
0
0
NAN
0
15
57
15
0
1.1
0.0049999999999988
NAN
1.1
NAN
NAN
57
57
57
null
#2 )
null
#2 )
0
0

#3 )
0
NAN
0
15
1.1
NAN
0.885
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
57

#3 )
null
#2 )
57

#3 )
57
57
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
†iaint : 57
float : 1.3
NAN

#1 )
NAN
NAN
0.3
0.3
NAN
0.3
1.3
1.3
1.3
1.3
0
1.7347234759768E-17
NAN
0
NAN
NAN
1.3
1.3
1.3
null
#2 )
null
#2 )
0.3
1.3

#3 )
0.3
NAN
0.3
1.3
0
NAN
1.3
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
1.3

#3 )
null
#2 )
1.3

#3 )
1.3
1.3
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
float : 1.3
float : 0.005
NAN

#1 )
NAN
NAN
0.005
0.005
NAN
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0
NAN
0.005
NAN
NAN
0.005
0.005
0.005
null
#2 )
null
#2 )
0.005
0.005

#3 )
0.005
NAN
0.005
0.005
0.005
NAN
0.005
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
0.005

#3 )
null
#2 )
0.005

#3 )
0.005
0.005
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
float : 0.005
float : 0
NAN

#1 )
NAN
NAN
0
0
NAN
0
0
0
0
0
0
0
NAN
0
NAN
NAN
0
0
0
null
#2 )
null
#2 )
0
0

#3 )
0
NAN
0
0
0
NAN
0
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
0

#3 )
null
#2 )
0

#3 )
0
0
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
float : 0
float : -1.3
NAN

#1 )
NAN
NAN
-0.3
-0.3
NAN
-0.3
-1.3
-1.3
-1.3
-1.3
-0
-1.7347234759768E-17
NAN
-0
NAN
NAN
-1.3
-1.3
-1.3
null
#2 )
null
#2 )
-0.3
-1.3

#3 )
-0.3
NAN
-0.3
-1.3
-0
NAN
-1.3
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
-1.3

#3 )
null
#2 )
-1.3

#3 )
-1.3
-1.3
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
float : -1.3
†f5float : NAN
NAN

#1 )
NAN
NAN
NAN
NAN
NAN
NAN
NAN
NAN
NAN
NAN
NAN
NAN
NAN
NAN
NAN
NAN
NAN
NAN
NAN
null
#2 )
null
#2 )
NAN
NAN

#3 )
NAN
NAN
NAN
NAN
NAN
NAN
NAN
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
NAN

#3 )
null
#2 )
NAN

#3 )
NAN
NAN
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
†f5float : NAN
†f6float : NAN
NAN

#1 )
NAN
NAN
NAN
NAN
NAN
NAN
NAN
NAN
NAN
NAN
NAN
NAN
NAN
NAN
NAN
NAN
NAN
NAN
NAN
null
#2 )
null
#2 )
NAN
NAN

#3 )
NAN
NAN
NAN
NAN
NAN
NAN
NAN
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
NAN

#3 )
null
#2 )
NAN

#3 )
NAN
NAN
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
†f6float : NAN
†f7float : -INF
NAN

#1 )
NAN
NAN
NAN
NAN
NAN
NAN
NAN
NAN
NAN
NAN
NAN
NAN
NAN
NAN
NAN
NAN
NAN
NAN
NAN
null
#2 )
null
#2 )
NAN
NAN

#3 )
NAN
NAN
NAN
NAN
NAN
NAN
NAN
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
NAN

#3 )
null
#2 )
NAN

#3 )
NAN
NAN
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
†f7float : -INF
†f8float : INF
NAN

#1 )
NAN
NAN
NAN
NAN
NAN
NAN
NAN
NAN
NAN
NAN
NAN
NAN
NAN
NAN
NAN
NAN
NAN
NAN
NAN
null
#2 )
null
#2 )
NAN
NAN

#3 )
NAN
NAN
NAN
NAN
NAN
NAN
NAN
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
NAN

#3 )
null
#2 )
NAN

#3 )
NAN
NAN
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
†f8float : INF
†f9float : 123450000
NAN

#1 )
NAN
NAN
0
0
NAN
0
30
3123663
30
27
0.59999999578286
0.0049999974301806
NAN
0.59999999578286
NAN
NAN
123450000
123450000
0
null
#2 )
null
#2 )
0
0

#3 )
0
NAN
0
30
0.59999999578286
NAN
0.19500000588137
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
66

#3 )
null
#2 )
66

#3 )
3123663
66
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
†f9float : 123450000
string[0] : ‘’
null
#1 )
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
string[0] : ‘’
string[1] : ‘ ’
null
#1 )
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
string[1] : ‘ ’
string[2] : ‘ 1’
NAN

#1 )
NAN
NAN
0
0
NAN
0
1
1
1
1
1
0.005
NAN
1
NAN
NAN
1
1
1
null
#2 )
null
#2 )
0
1

#3 )
0
NAN
0
1
1
NAN
1
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
1

#3 )
null
#2 )
1

#3 )
1
1
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
string[2] : ‘ 1’
string[3] : ‘ 3 ’
NAN

#1 )
#3 )
NAN

#3 )
NAN

#3 )
0

#3 )
0

#3 )
NAN

#3 )
0

#3 )
3

#3 )
3

#3 )
3

#3 )
3

#3 )
0.4

#3 )
0.0049999999999999

#3 )
NAN

#3 )
0.4

#3 )
NAN

#3 )
NAN

#3 )
3

#3 )
3

#3 )
3

#3 )
null
#3 )
#2 )
null
#3 )
#2 )
0

#3 )
0

#3 )
#3 )
0

#3 )
NAN

#3 )
0

#3 )
3

#3 )
0.4

#3 )
NAN

#3 )
0.39

#3 )
null
#3 )
#2 )
null
#3 )
#2 )
null
#3 )
#2 )
3

#3 )
#3 )
null
#3 )
#2 )
3

#3 )
#3 )
3

#3 )
3

#3 )
null
#3 )
#2 )
null
#3 )
#2 )
null
#3 )
#2 )
null
#3 )
#2 )
null
#3 )
#2 )
null
#3 )
#2 )
null
#3 )
#2 )
null
#3 )
#2 )
null
#3 )
#2 )
null
#3 )
#2 )
null
#3 )
#2 )
string[3] : ‘ 3 ’
string[1] : ‘1’
NAN

#1 )
NAN
NAN
0
0
NAN
0
1
1
1
1
1
0.005
NAN
1
NAN
NAN
1
1
1
null
#2 )
null
#2 )
0
1

#3 )
0
NAN
0
1
1
NAN
1
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
1

#3 )
null
#2 )
1

#3 )
1
1
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
string[1] : ‘1’
string[1] : ‘0’
NAN

#1 )
NAN
NAN
0
0
NAN
0
0
0
0
0
0
0
NAN
0
NAN
NAN
0
0
0
null
#2 )
null
#2 )
0
0

#3 )
0
NAN
0
0
0
NAN
0
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
0

#3 )
null
#2 )
0

#3 )
0
0
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
string[1] : ‘0’
string[2] : ‘-1’
NAN

#1 )
NAN
NAN
-0
-0
NAN
-0
-1
-1
-1
-1
-1
-0.005
NAN
-1
NAN
NAN
-1
-1
-1
null
#2 )
null
#2 )
-0
-1

#3 )
-0
NAN
-0
-1
-1
NAN
-1
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
-1

#3 )
null
#2 )
-1

#3 )
-1
-1
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
string[2] : ‘-1’
string[2] : ‘42’
NAN

#1 )
NAN
NAN
0
0
NAN
0
0
42
0
42
0.4
0.0049999999999991
NAN
0.4
NAN
NAN
42
42
42
null
#2 )
null
#2 )
0
0

#3 )
0
NAN
0
0
0.4
NAN
0.24
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
42

#3 )
null
#2 )
42

#3 )
42
42
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
string[2] : ‘42’
string[3] : ‘1.3’
NAN

#1 )
NAN
NAN
0.3
0.3
NAN
0.3
1.3
1.3
1.3
1.3
0
1.7347234759768E-17
NAN
0
NAN
NAN
1.3
1.3
1.3
null
#2 )
null
#2 )
0.3
1.3

#3 )
0.3
NAN
0.3
1.3
0
NAN
1.3
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
1.3

#3 )
null
#2 )
1.3

#3 )
1.3
1.3
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
string[3] : ‘1.3’
string[3] : ‘0.0’
NAN

#1 )
NAN
NAN
0
0
NAN
0
0
0
0
0
0
0
NAN
0
NAN
NAN
0
0
0
null
#2 )
null
#2 )
0
0

#3 )
0
NAN
0
0
0
NAN
0
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
0

#3 )
null
#2 )
0

#3 )
0
0
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
string[3] : ‘0.0’
string[6] : ‘-1.305’
NAN

#1 )
NAN
NAN
-0.305
-0.305
NAN
-0.305
-1.305
-1.305
-1.305
-1.305
-0.0049999999999999
-0.0049999999999999
NAN
-0.0049999999999999
NAN
NAN
-1.305
-1.305
-1.305
null
#2 )
null
#2 )
-0.305
-1.305

#3 )
-0.305
NAN
-0.305
-1.305
-0.0049999999999999
NAN
-0
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
-1.305

#3 )
null
#2 )
-1.305

#3 )
-1.305
-1.305
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
string[6] : ‘-1.305’
string[4] : ‘true’
null
#1 )
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
string[4] : ‘true’
string[5] : ‘false’
null
#1 )
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
string[5] : ‘false’
string[4] : ‘null’
null
#1 )
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
string[4] : ‘null’
string[6] : ‘123str’
NAN

#1 )
#3 )
NAN

#3 )
NAN

#3 )
0

#3 )
0

#3 )
NAN

#3 )
0

#3 )
39

#3 )
123

#3 )
39

#3 )
9

#3 )
0.8

#3 )
0.0049999999999974

#3 )
NAN

#3 )
0.8

#3 )
NAN

#3 )
NAN

#3 )
123

#3 )
123

#3 )
123

#3 )
null
#3 )
#2 )
null
#3 )
#2 )
0

#3 )
0

#3 )
#3 )
0

#3 )
NAN

#3 )
0

#3 )
39

#3 )
0.8

#3 )
NAN

#3 )
0.33000000000001

#3 )
null
#3 )
#2 )
null
#3 )
#2 )
null
#3 )
#2 )
0

#3 )
#3 )
null
#3 )
#2 )
0

#3 )
#3 )
123

#3 )
0

#3 )
null
#3 )
#2 )
null
#3 )
#2 )
null
#3 )
#2 )
null
#3 )
#2 )
null
#3 )
#2 )
null
#3 )
#2 )
null
#3 )
#2 )
null
#3 )
#2 )
null
#3 )
#2 )
null
#3 )
#2 )
null
#3 )
#2 )
string[6] : ‘123str’
string[6] : ‘str123’
null
#1 )
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
string[6] : ‘str123’
string[10] : ‘123, "str"’
NAN

#1 )
#3 )
NAN

#3 )
NAN

#3 )
0

#3 )
0

#3 )
NAN

#3 )
0

#3 )
39

#3 )
123

#3 )
39

#3 )
9

#3 )
0.8

#3 )
0.0049999999999974

#3 )
NAN

#3 )
0.8

#3 )
NAN

#3 )
NAN

#3 )
123

#3 )
123

#3 )
123

#3 )
null
#3 )
#2 )
null
#3 )
#2 )
0

#3 )
0

#3 )
#3 )
0

#3 )
NAN

#3 )
0

#3 )
39

#3 )
0.8

#3 )
NAN

#3 )
0.33000000000001

#3 )
null
#3 )
#2 )
null
#3 )
#2 )
null
#3 )
#2 )
0

#3 )
#3 )
null
#3 )
#2 )
0

#3 )
#3 )
123

#3 )
0

#3 )
null
#3 )
#2 )
null
#3 )
#2 )
null
#3 )
#2 )
null
#3 )
#2 )
null
#3 )
#2 )
null
#3 )
#2 )
null
#3 )
#2 )
null
#3 )
#2 )
null
#3 )
#2 )
null
#3 )
#2 )
null
#3 )
#2 )
string[10] : ‘123, "str"’
string[8] : ‘0xCC00F9’
NAN

#1 )
NAN
NAN
0
0
NAN
0
27
0
27
15
0.39999999954329
0.0049999997216894
NAN
0.39999999954329
NAN
NAN
13369593
13369593
13369593
null
#2 )
null
#2 )
0
0

#3 )
0
NAN
0
27
0.39999999954329
NAN
1.110000000637
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
108

#3 )
null
#2 )
108

#3 )
0
108
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
string[8] : ‘0xCC00F9’
string[4] : ‘0123’
NAN

#1 )
NAN
NAN
0
0
NAN
0
39
123
39
9
0.8
0.0049999999999974
NAN
0.8
NAN
NAN
123
123
123
null
#2 )
null
#2 )
0
0

#3 )
0
NAN
0
39
0.8
NAN
0.33000000000001
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
0

#3 )
null
#2 )
0

#3 )
123
0
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
null
#2 )
string[4] : ‘0123’
array()
null
#1 )
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
array()
Array: (
    [1 (int)] => string[6] : ‘string’
)
null
#1 )
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
Array: (
    [1 (int)] => string[6] : ‘string’
)
Array: (
    [0 (int)] => bool : ( = false )
    [1 (int)] => int : 1
    [2 (int)] => float : 1.3
    [3 (int)] => string[6] : ‘123str’
    [4 (int)] => string[6] : ‘str123’
    [5 (int)] => null : ( = NULL )
)
null
#1 )
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
Array: (
    [0 (int)] => bool : ( = false )
    [1 (int)] => int : 1
    [2 (int)] => float : 1.3
    [3 (int)] => string[6] : ‘123str’
    [4 (int)] => string[6] : ‘str123’
    [5 (int)] => null : ( = NULL )
)
Object: (
    Class: stdClass (
    )
)
null
#1 )
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
Object: (
    Class: stdClass (
    )
)
Object: (
    Class: TestObjectToString (
        property: test3 = string[11] : ‘some string’
        property: test1 = null : ( = NULL )
        property: test2 = bool : 1 ( = true )
        method: __toString
        method: print_it
    )
)
null
#1 )
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
Object: (
    Class: TestObjectToString (
        property: test3 = string[11] : ‘some string’
        property: test1 = null : ( = NULL )
        property: test2 = bool : 1 ( = true )
        method: __toString
        method: print_it
    )
)
resource : Resource id #11 ( = RESOURCE )
null
#1 )
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
resource : Resource id #11 ( = RESOURCE )
Object: (
    Class: SplBool (
        property: __default = bool : ( = false )
        method: getConstList
        method: __construct
    )
)
null
#1 )
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
Object: (
    Class: SplBool (
        property: __default = bool : ( = false )
        method: getConstList
        method: __construct
    )
)
Object: (
    Class: SplBool (
        property: __default = bool : 1 ( = true )
        method: getConstList
        method: __construct
    )
)
null
#1 )
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
Object: (
    Class: SplBool (
        property: __default = bool : 1 ( = true )
        method: getConstList
        method: __construct
    )
)
Object: (
    Class: SplInt (
        property: __default = int : 94
        method: __construct
    )
)
null
#1 )
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
Object: (
    Class: SplInt (
        property: __default = int : 94
        method: __construct
    )
)
Object: (
    Class: SplFloat (
        property: __default = float : 3.154
        method: __construct
    )
)
null
#1 )
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
Object: (
    Class: SplFloat (
        property: __default = float : 3.154
        method: __construct
    )
)
Object: (
    Class: SplString (
        property: __default = string[9] : ‘SPLstring’
        method: __construct
    )
)
null
#1 )
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
null
#4 )
Object: (
    Class: SplString (
        property: __default = string[9] : ‘SPLstring’
        method: __construct
    )
)
  1. Notice: Undefined index: notset
  2. Warning: fmod() expects parameter 2 to be double, string/array/object/resource given
  3. Notice: A non well formed numeric value encountered
  4. Warning: fmod() expects parameter 1 to be double, string/array/object/resource given